KIM LOẠI / THÉP

Công ty Cổ phần Giải Pháp Công Nghệ Cao HTG có dòng sản phẩm biến tần Inovance chuyên dụng cho các loại hệ thống sản xuất kim loại / thép trên thị trường:

  • Tôi, luyện
  • Sản xuất thanh tấm
  • Dây chuyền sơn mạ màu.
  • Dây chuyền mạ kẽm..
  • Dây chuyền thép thanh.
  • Dây chuyền thép cán nguội.