Biến tần dùng cho cần trục

Biến tần dùng cho cần trục

Biến tần dùng cho cần trục:

  • Biến tần hiệu suất cao CS700 dùng cho cẩu nâng hạ tải
  • Biến tần chuyên dụng CS300 dùng cho việc nâng khối
  • Biến tần CS500 dùng cho cẩu nâng hạ tải
  • Biến tần CS200 dùng cho cẩu nâng hạ tải
  • Mô tả
  • thông số kỹ thuật
  • tài liệu

Mô tả

For any technical inquires please contact us here

For any technical inquires please contact us here

For any technical inquires please contact us here