Biến tần Module phòng nổ

Biến tần Module phòng nổ

Biến tần Module phòng nổ:

  • Biến tần phòng nổ chuyên dụng cho lưu điện cho xe/tàu điện
  • Biến tần phòng nổ 2/4 góc 660V
  • Biến tần phòng nổ 2/4 góc 1140V
  • Biến tần phòng nổ 2/4 góc 3300V
  • Mô tả
  • Thông số kỹ thuật

Mô tả

For any technical inquires please contact us here

For any technical inquires please contact us here