Biến tần trung thế Inovance

Biến tần trung thế Inovance

Biến tần trung thế Inovance:

  • HD3X: điện áp ngõ vào 1140V ~ 6600V
  • HD7X: điện áp ngõ vào 3KV ~ 10KV
  • HD7X: điện áp ngõ vào 3KV ~ 10KV
  • Mô tả
  • Thông số kỹ thuật
  • Tài liệu

Mô tả

For any technical inquires please contact us here

For any technical inquires please contact us here

For any technical inquires please contact us here