Bộ tích hợp điều khiển thang máy MONARCH

Bộ tích hợp điều khiển thang máy MONARCH

(NICE Series Integrated Elevator Controllers)

 • Máy phân tích 4 góc(Four-quadrant integrator)
 • AFE (Active Front End)
 • NICE3000+
 • NICE2000+
 • NICE1000+
 • NICE900
 • Mô tả
 • Thông số kỹ thuật
 • Tài liệu

Mô tả

NICE3000 là tiên tiến nhất của thế hệ thứ tư của hệ thống điều khiển thang máy ngày hôm nay, hoàn hảo kết hợp điều khiển thang máy và biến đổi tần số. Các đường cong hoạt động chính xác của thang máy phản ánh chính xác nhất các mục tiêu của sự kiểm soát với một hệ thống I / O giao diện, chẩn đoán lỗi chính xác. Trong khi đó, hệ thống này cũng có một trình duyệt IE giám sát từ xa, hoạt động PDA, đường cong vận hành tối ưu, đến trực tiếp, không có điểm dừng đột ngột ở hai đầu của trục, điều khiển thông minh, hoạt động pin lưu trữ, thông tin phản hồi năng lượng và chức năng cao cấp khác.

(NICE Series Integrated Elevator Controllers)

 • Máy phân tích 4 góc(Four-quadrant integrator)
 • AFE (Active Front End)
 • NICE3000+
 • NICE2000+
 • NICE1000+
 • NICE900

For any technical inquires please contact us here

For any technical inquires please contact us here