GIẤY / MÀNG MỎNG / IN ẤN

Điều khiển lực căng chính xác và tốc độ được kiểm soát chặt chẽ giảm đứt hay rách cuộn để sản phẩm đầu ra là một cuộn hoàn hảo.

  • Máy giấy tốc độ cao.
  • Dây chuyền tráng màng.
  • Máy đùn .
  • Dệt và nhuộm.
  • Dây chuyền máy in.

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây