HTG-Logo-1x HTG kính chào quý khách

Dự án Cải tạo Máy Kéo Dây

CẢI TẠO, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY KÉO DÂY.

HTG Group đã sửa chữa và cải tạo thành công hệ thống điều khiển máy kéo dây, sử dụng các biến tần Inovance, cho nhà máy sản xuất dây điện từ.

Thông tin dự án

Tên khách hàng:

Công Ty TNHH Sản xuất Dịch Vụ Thương Mại Tiến Thịnh

Lĩnh vực hoạt động:

Sản xuất dây điện từ

Nhu cầu khách hàng:

Sửa chữa, thay thế biến tần cũ bằng biến tần cũ đã hư hỏng. Tăng tốc độ máy chạy.

Tình trạng cũ: 

  • Biến tần cũ bị hư hỏng
  • Tốc độ máy chạy chậm

 Giải pháp của HTG:

+ Thay thế biến tần cũ bằng biến tần Inovance MD200, MD290, MD310

+ Cài đặt lại chương trình chạy, tăng tốc độ vòng quay

 Kết quả: 

+ Hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả

+ Tốc độ máy chạy tăng lên

+ Hệ thống vận hành bền bỉ và dễ sử dụng

Video thực tế sau khi cải tạo Máy Kéo Dây:

Xem thêm:
error: Content is protected !!