HTG-Logo-1x HTG kính chào quý khách

Tích hợp hệ thống SCADA và ERP

he-thong-scada-erp-tu-dong

Bắt đầu bằng việc hiểu rõ rằng trong một môi trường sản xuất hiện đại, sự tích hợp giữa hệ thống SCADA và ERP không chỉ là một xu hướng mà còn là một yếu tố quan trọng để tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu suất cho doanh nghiệp. Hãy cùng nhìn vào cách hai hệ thống này hoạt động cùng nhau như thế nào và lợi ích mà chúng mang lại cho doanh nghiệp ra sao?

Hệ thống SCADA là gì?

Hệ thống SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) là một hệ thống tự động hóa được thiết kế để giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu từ các thiết bị và quy trình công nghiệp. Nó bao gồm các thành phần như các cảm biến và thiết bị điều khiển trên thực địa, các trạm SCADA tập trung để thu thập dữ liệu và cung cấp giao diện người dùng để hiển thị thông tin và thực hiện điều khiển từ xa.

Các thiết bị nằm trong Hệ thống SCADA:

Cảm Biến và Thiết Bị Đo:

 • SCADA sử dụng các cảm biến và thiết bị đo để thu thập dữ liệu từ quá trình sản xuất hoặc hệ thống. Các cảm biến này có thể đo nhiệt độ, áp suất, mức độ, dòng điện, và các thông số khác liên quan đến quy trình.

Giao Diện Điều Khiển và Hiển Thị:

 • Giao diện của SCADA cung cấp một cách tiếp cận dễ dàng cho người điều khiển để theo dõi và điều khiển các thiết bị và quy trình. Nó thường bao gồm các biểu đồ, đồ thị, và bảng điều khiển.

Trung Tâm Giám Sát và Điều Khiển:

 • Trung tâm của SCADA là nơi mà dữ liệu từ các cảm biến được gửi đến, xử lý, và hiển thị. Tại đây, người điều khiển có thể theo dõi trạng thái của hệ thống và thực hiện các hành động điều khiển cần thiết.

Hệ Thống Điều Khiển PLC (Programmable Logic Controller):

 • PLC là trí tuệ điều khiển của SCADA, nó nhận và thực hiện các lệnh điều khiển dựa trên dữ liệu thu thập được từ các cảm biến.

Cách hoạt động của hệ thống SCADA

Dữ liệu từ các cảm biến và thiết bị được thu thập, xử lý và hiển thị trên giao diện giám sát. Hệ thống SCADA cung cấp các chức năng điều khiển tự động và cảnh báo cho các nhà quản lý về các sự cố hoặc biến đổi không mong muốn.

SCADA-hoat-dong-nhu-the-nao
Cách hệ thống SCADA hoạt động (Nguồn: Wikipedia)

Hệ thống ERP là gì?

Hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) là một nền tảng phần mềm tích hợp dùng để quản lý và tổ chức các hoạt động kinh doanh của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Tích hợp nhiều chức năng khác nhau nhằm tối ưu hóa quy trình quản lý doanh nghiệp.

Hệ Thống ERP (Enterprise Resource Planning) bao gồm:

Quản Lý Tài Chính:

 • ERP quản lý các hoạt động tài chính của doanh nghiệp bao gồm quản lý tài sản, quản lý chi phí, và báo cáo tài chính.

Quản Lý Nguyên Vật Liệu và Tồn Kho:

 • ERP theo dõi và quản lý nguyên vật liệu và hàng tồn kho, giúp dự đoán nhu cầu nguyên liệu và quản lý tồn kho hiệu quả.

Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng (CRM):

 • ERP cung cấp các công cụ quản lý quan hệ khách hàng, giúp theo dõi thông tin về khách hàng và tương tác với họ một cách hiệu quả.

Quản Lý Chuỗi Cung Ứng:

 • ERP quản lý quy trình chuỗi cung ứng từ việc đặt hàng đến vận chuyển và giao hàng, giúp tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu chi phí.
ung-dung-he-thong-erp
Hệ thống quản lý doanh nghiệp ERP (Nguồn: Internet)

Lợi ích khi tích hợp hai hệ thống SCADA và ERP

Hoạt Động Tích Hợp:

Thu Thập Dữ Liệu Từ Hệ Thống SCADA:

 • SCADA thu thập dữ liệu về quá trình sản xuất và hoạt động của hệ thống, bao gồm dữ liệu về cảm biến, thiết bị và hệ thống điều khiển.

Chuyển Dữ Liệu đến ERP:

 • Dữ liệu thu thập từ SCADA sau đó được chuyển đến hệ thống ERP để xử lý và phân tích.

Tích Hợp Dữ Liệu và Quyết Định:

 • Dữ liệu từ SCADA được tích hợp với các quy trình kinh doanh trong ERP, giúp tổ chức dễ dàng theo dõi và quản lý các quy trình sản xuất và kinh doanh.

Lợi Ích mang lại cho doanh nghiệp:

Quản Lý Hiệu Suất Sản Xuất:

 • Kết hợp dữ liệu từ SCADA với ERP giúp doanh nghiệp theo dõi hiệu suất sản xuất, đánh giá hiệu suất thiết bị và tìm ra cơ hội để tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Dự Báo và Quản Lý Nguyên Liệu:

 • Tích hợp giữa SCADA và ERP cho phép doanh nghiệp dự báo và quản lý nguyên liệu cần thiết cho sản xuất một cách hiệu quả.

Tăng Cường Tính Linh Hoạt:

 • Dữ liệu thời gian thực từ SCADA cung cấp thông tin chi tiết và linh hoạt cho ERP, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh chóng và linh hoạt hơn trong quản lý sản xuất và kinh doanh.

Giảm Chi Phí và Lỗi Sản Xuất:

 • Tích hợp giữa SCADA và ERP giúp giảm thiểu lỗi sản xuất, tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu lãng phí nguyên liệu, từ đó giảm chi phí sản xuất và tăng hiệu quả.

Kết luận

Tích hợp giữa hệ thống SCADA và ERP không chỉ là một xu hướng mà còn là một yếu tố quyết định trong việc nâng cao hiệu suất và cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hiện đại ngày nay. Sự kết hợp giữa khả năng giám sát thời gian thực và quản lý tài nguyên của SCADA với tính toàn diện và phân tích chiến lược của ERP tạo ra một hệ thống kiểm soát chặt chẽ, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý và tối ưu hóa các quy trình sản xuất và kinh doanh.

Xem thêm:

Thông tin Cty HTG

Dự án SCADA thực tế

error: Content is protected !!