TUYỂN DỤNG

HTG Group hiểu rằng đội ngũ nhân sự là yếu tố quan trọng để hoàn thành sứ mệnh giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam tiếp cận và sở hữu nhà máy thông minh. Vậy nên chúng tôi đã và đang xây dựng và phát triển đội ngũ của mình. Thông tin tuyển dụng sẽ luôn được cập nhật tại đây.