Bộ điều khiển sàng biên ZX-TEC là một thiết bị lắp ở cuộn xả và thu của dây chuyền sản xuất.

Bộ điều khiển sàng biên ZX-TEC là dòng sản phẩm đáng tin cậy, bền bỉ với thiết kế nổi bật. Đây là một trong số các dòng sản phẩm bán chạy trong hệ thống sản phẩm mà công ty HTG cung cấp.

 

==========================

#bientaninovance #inovance #bientan

#htggroup #htg #acservo #PLC #HMI

#giaiphaptietkiemdien #tudonghoanhamay

#robot #scada #tudien #lapdattudien

#suachuabientan