Bộ lập trình PLC Inovance H2U

1. Bộ lập trình PLC Inovance H2U là gì?

Bộ lập trình PLC Inovance H2U là dòng PLC đáng tin cậy, bền bỉ với thiết kế nổi bật. Đây là một trong số các dòng sản phẩm bán chạy của hệ sinh thái Inovance.

Các mã hàng H2U chính:

H2U-0008ERN, H2U-0008ETN, H2U-0016ERDR, H2U-0016ERN, H2U-0016ETDR, H2U-0016ETN, H2U-0404ERN, H2U-0404ETN, H2U-0800ENN,  H2U-0808ERDR, H2U-0808ERN, H2U-0808ETDR, H2U-0808ETN, H2U-1010MR-XP, H2U-1010MT-XP, H2U-1600ENDR, H2U-1600ENN, H2U-1616MR-XP-INT, H2U-1616MTS, H2U-1616MT-XP, H2U-232-BD, H2U-232-CAB, H2U-232-CAB, H2U-2416MR-XP, H2U-2416MT-XP, H2U-2AD, H2U-2ADR, H2U-2DA, H2U-2DAR, H2U-2DC, H2U-3232MR-XP, H2U-3232MTP, H2U-3232MTQ, H2U-3232MT-XP, H2U-3624MR-XP, H2U-3624MT-XP, H2U-4040MR-8AB, H2U-4040MR-XP-INT, H2U-4040MT-XP, H2U-422-BD, H2U-485-BD, H2U-485IF-BD, H2U-4AD, H2U-4AD-INT, H2U-4ADR, H2U-4AM, H2U-4AMR, H2U-4DA, H2U-4DAR, H2U-4PTR-XP, H2U-4PT-XP, H2U-4TCR-XP, H2U-4TC-XP, H2U-6464MR-XP, H2U-6464MT-XP, H2U-6A-BD, H2U-6AM, H2U-6AMR, H2U-6B-BD, H2U-6CM, H2U-8A91G-XP, H2U-BAT, H2U-CAN-BD, H2U-ENET-BD, H2U-EXP-CAB, H2U-USB-CAB, H2U-WL300DG