Tủ điện điều khiển cầu trục – cẩu trục – Palang

Tủ điện điều khiển cầu trục – cẩu trục – Palang là một trong những bộ phận chính không thể thiếu của cầu trục, tủ điện thực hiện nhiệm vụ điều khiển di chuyển dọc của cầu trục trên ray di chuyển.