Ampe kế

Ampe kế là công cụ dành riêng cho các nhân viên kỹ thuật, kỹ sư điện dùng để đo lường cường độ dòng điện với tầm hoạt động rộng từ 100mA đến 2000A.