HTG-Logo-1x HTG kính chào quý khách

Sự giống và khác nhau giữa motor đồng bộ và motor không đồng bộ

Motor đồng bộ và motor không đồng bộ là hai loại motor điện phổ biến nhất hiện nay. Sự khác biệt chính giữa hai loại motor này là tốc độ quay của rotor so với tốc độ quay của từ trường quay.

Motor đồng bộ

Trong motor đồng bộ, tốc độ quay của rotor luôn bằng tốc độ quay của từ trường quay. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng một nam châm vĩnh cửu hoặc một cuộn dây kích thích trên rotor. Khi từ trường quay được tạo ra bởi cuộn dây stator, nó sẽ tác động lên cuộn dây kích thích trên rotor, tạo ra một lực điện từ kéo rotor quay với tốc độ của từ trường quay.

Các loại motor đồng bộ

Có rất nhiều loại motor đồng bộ khác nhau, được phân loại dựa trên nhiều yếu tố, chẳng hạn như cách thức kích từ, số cực, cấu trúc rotor và ứng dụng. Dưới đây là một số loại motor đồng bộ thông dụng:

 • Motor kích từ trực tiếp (Direct-current excited motor): Đây là loại motor đồng bộ sử dụng một cuộn dây kích từ được cấp nguồn điện một chiều. Cuộn dây kích từ này được đặt trên rotor và tạo ra từ trường quay.
 • Motor kích từ từ trường vĩnh cửu (Permanent-magnet excited motor): Đây là loại motor đồng bộ sử dụng các nam châm vĩnh cửu để tạo ra từ trường quay. Nam châm vĩnh cửu này được đặt trên rotor và tạo ra từ trường quay.
 • Motor đồng bộ lồng sóc (Induction synchronous motor): Đây là loại motor đồng bộ sử dụng một cuộn dây kích từ lồng sóc trên rotor. Cuộn dây kích từ này được cấp nguồn điện xoay chiều từ stator.
 • Motor đồng bộ bước (Stepper motor): Đây là loại motor đồng bộ có thể quay theo các bước. Motor này sử dụng một cuộn dây kích từ trên rotor và stator. Khi dòng điện được cấp cho các cuộn dây, nó sẽ tạo ra từ trường quay.
 • Motor đồng bộ vòng (Reluctance motor): Đây là loại motor đồng bộ sử dụng từ trở của rotor để tạo ra lực điện từ. Rotor của motor này được làm từ vật liệu có từ trở thay đổi. Khi từ trường quay đi qua rotor, nó sẽ tạo ra lực điện từ kéo rotor quay.

Motor không đồng bộ

Trong motor không đồng bộ, tốc độ quay của rotor luôn thấp hơn tốc độ quay của từ trường quay. Điều này là do có một khoảng trễ giữa thời điểm từ trường quay đi qua một cuộn dây kích thích trên stator và thời điểm dòng điện được tạo ra trong cuộn dây kích thích trên rotor. Khoảng trễ này được gọi là trễ vòng quay.

So sánh giữa motor đồng bộ và motor không đồng bộ

Ứng dụng của motor đồng bộ và motor không đồng bộ

Motor đồng bộ thường được sử dụng trong các ứng dụng cần tốc độ quay chính xác, chẳng hạn như máy tiện, máy phay và máy CNC. Motor không đồng bộ thường được sử dụng trong các ứng dụng cần mô-men xoắn lớn, chẳng hạn như máy bơm, máy quạt và máy kéo.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về ứng dụng của motor đồng bộ và motor không đồng bộ:

 • Motor đồng bộ:
  • Máy tiện CNC
  • Máy phay CNC
  • Máy CNC
  • Ổ đĩa cứng
  • Máy phát điện
 • Motor không đồng bộ:
  • Máy bơm
  • Máy quạt
  • Máy kéo
  • Máy giặt
  • Tủ lạnh
error: Content is protected !!