HTG-Logo-1x HTG kính chào quý khách

Hướng dẫn lập trình PLC INOVANCE EASY 302

PLC dòng Easy302, thế hệ PLC quy mô nhỏ mới do Inovance phát triển, kết nối bằng RS485 và RS232 để đạt được giao tiếp mạng nhiều lớp. Nó cho phép đóng gói và tái sử dụng quy trình với chức năng FB/FC và hỗ trợ mở rộng tối đa 16 mô-đun. Các chức năng đồng hồ RS485/RS232/CAN/DI/DO/AI/AO/RTC/thẻ TF cũng có thể được mở rộng thông qua thẻ mở rộng.

Hướng dẫn lập trình PLC INOVANCE EASY SERIES

Xem và tải về tại đây: Easy302 Programmable Logic Controller User Manual_EN_A02_20230706

Hướng dẫn này rất hữu ích cho các kĩ sư, kĩ thuật viên và người dùng mới bắt đầu muốn tìm hiểu về cách lắp đặt của Easy302.

error: Content is protected !!