HTG-Logo-1x HTG kính chào quý khách

Hướng dẫn sử dụng bộ lập trình PLC INOVANCE EASY SERIES

Hướng dẫn sử dụng (Manual) dòng PLC INOVANCE Easy 521 – Easy522 – Easy523

 

Dòng PLC Easy521/Easy522/Easy523, dòng PLC nhỏ thế hệ mới do Inovance phát triển, hỗ trợ chuyển mạch mạng thông qua hai cổng mạng và cho phép đóng gói và tái sử dụng quy trình thông qua chức năng FB/FC. Với RS485, Ethernet và EtherCAT, có thể thực hiện giao tiếp mạng đa lớp thông qua PLC này, với khả năng mở rộng 16 mô-đun. Các chức năng RS485/RS232/CAN/DI/DO/AI/AO/RTC clock/TF card cũng có sẵn thông qua thẻ mở rộng. Hướng dẫn này mô tả việc lắp đặt và đấu dây của PLC, bao gồm thông tin sản phẩm, lắp đặt cơ học và lắp đặt điện.

Một số điểm nổi bật của dòng PLC Easy521/Easy522/Easy523:

  • Hỗ trợ chuyển mạch mạng thông qua hai cổng mạng
  • Cho phép đóng gói và tái sử dụng quy trình thông qua chức năng FB/FC
  • Thực hiện giao tiếp mạng đa lớp thông qua RS485, Ethernet và EtherCAT
  • Có khả năng mở rộng 16 mô-đun
  • Hỗ trợ các chức năng RS485/RS232/CAN/DI/DO/AI/AO/RTC clock/TF card thông qua thẻ mở rộnG

Hướng dẫn cài đặt và lập trình PLC INOVANCE Easy521 – Easy522 – Easy523

Hướng dẫn này rất hữu ích cho các kỹ sư, kỹ thuật viên và người dùng mới bắt đầu muốn tìm hiểu về cách lắp đặt và đấu dây dòng PLC Easy521/Easy522/Easy523.

Easy521_Easy522_Easy523 Programmable Logic Controller User Manual_EN_A02_20230706

Hướng dẫn cài đặt và lập trình PLC INOVANCE Easy501 – Easy502 

Dòng PLC Easy501 – Easy502, dòng PLC nhỏ thế hệ mới do Inovance phát triển, hỗ trợ điều khiển bus EtherCAT và chức năng RS485, cho phép giao tiếp mạng đa lớp thông qua giao diện RS485 và EtherCAT. Với chức năng FB/FC, nó có thể đóng gói và tái sử dụng quy trình, với khả năng mở rộng lên đến 16 mô-đun. Các chức năng RS485/RS232/CAN/DI/DO/AI/AO/RTC clock/TF card cũng có thể được mở rộng thông qua thẻ mở rộng.

Hướng dẫn này mô tả việc lắp đặt và đấu dây của PLC, bao gồm thông tin sản phẩm, lắp đặt cơ học và lắp đặt điện.

Một số điểm nổi bật của dòng PLC Easy501 – Easy502:

  • Hỗ trợ điều khiển bus EtherCAT và chức năng RS485
  • Cho phép giao tiếp mạng đa lớp thông qua giao diện RS485 và EtherCAT
  • Có khả năng đóng gói và tái sử dụng quy trình với chức năng FB/FC
  • Có khả năng mở rộng lên đến 16 mô-đun
  • Hỗ trợ các chức năng RS485/RS232/CAN/DI/DO/AI/AO/RTC clock/TF card thông qua thẻ mở rộng

Hướng dẫn này rất hữu ích cho các kỹ sư, kỹ thuật viên và người dùng mới bắt đầu muốn tìm hiểu về cách lắp đặt và đấu dây dòng PLC Easy501 – Easy502.

Easy501_Easy502 Programmable Logic Controller User Manual_EN_A01_20230706

error: Content is protected !!