Bộ Lập Trình PLC Inovance H5U

PLC H5U là dòng PLC mới nhất của Inovance có hiệu năng cao, nhỏ ngọn, hỗ trợ truyền thông EtherCAT áp dụng cho các ưng dụng tự động hóa trong công nghiệp.