Bộ Lập Trình PLC INOVANCE H0U

1. Bộ lập trình PLC Inovance H0U là gì?

Bộ lập trình PLC Inovance H0U là dòng PLC đáng tin cậy, bền bỉ với thiết kế nổi bật. Đây là một trong số các dòng sản phẩm bán chạy của hệ sinh thái Inovance.

Các mã hàng H0U chính: H0U-0808MRT-XP, H0U-0808MRT-XP-6AT, H0U-0808MR-XP-6AT, H0U-1616MRT-XP, H0U-1616MR-XP-6AT, H0U-6AT-BD, H0U-88B1G.

PLC tích hợp màn hình hiển thị và khả năng điều khiển